Crònica del plenari de 1 de juliol 2015

S’adjunta al final de la crònica la totalitat dels documents de que disposem respecte al plenari extraordinari de 1 de juliol de 2015.

Convocats en sessió extraordinària, i sense comisió informativa prèvia al no haver estat constituides encara, vos exposem el sentit del nostre vot punt per punt:

Respecte als dos primers punts no han hagut intervencions, ja que no procedia.

Respecte al punt 3, hem considerat votar en contra ja que considerem que el govern ha delegat en la junta de govern la quasi la totalitat de les competències del plenari delegables alegant una major flexibilitat administrativa. En eixe sentit, desde Compromís per Calp considerem que aquesta pretesa agilització va en detriment de la qualitat democràtica del consistori, pel que si valorem quin valor ha de predominar considerem que deu ser aquest últim. La proposta ha sigut aprovada amb el vot favorable de la junta de govern.

Respecte al punt 4:

  1. Estem d’acord amb la periodicitat mensual.
  2. Ara bé, ens semblava una disfunció que el plenari ordinari es celebre dimarts ja que d’aquesta manera la convocatoria s’ha de notificar divendres, i, tot i que l’ajuntament està obert dissabte, no hi ha horari de secretaria, el que fa que a nivells fàctics només tinguem accès als expedients dilluns abans del plenari; a més, com que és just el día anterior ens resulta més difícil formar de manera adeqüada la voluntat col.lectiva del partit al que representem. Al expresar les nostres inquietuts s’ha establert que es procurarà notificar la convocatòria amb tres dies de antelació i no dos, però en tot cas el accès als expedients es garantitzarà deixant la documentació en la OAC en cas de no poder accedir a la secretaria de l’ajuntament. Així les coses el punt ha estat aprovat per unanimitat.

Punt 5

  1. No estem d’acord amb la creació de 4 comisións informatives diferenciades. L’argument que s’utilitza desde alcaldia per a justificar aquesta decisió és perseguir una major especialització, però aquest mateix argument està buit de contingut, es a dir, estem convençuts de que el fet de dividir en quatre actes el que abans es feia en un no aconsegueix major especialització. A més, el fet de realitzar quatre comissions informatives és poc pragmàtic a nivell burocràtic, ja que aquesta es multiplica per quatre (notificacions, actes…)
  2. D’altra banda, el fet de que les comisions informatives no estiguen formades per la totalitat del consistori, encara que es mantinga la proporcionalitat, és un obstacle de cara a la formació de la voluntat dels regidors que no tinguen accès directe a la informació despresa de la comisió.
  3. Al respecte, la nostra proposta és que es mantinga una sola comisió informativa, formada per la totalitat del consistori, a fi de evitar els inconvenients prèviament explicats, així com procurar un estalvi a l’ajuntament, ja que, d’aquesta manera el cost anual respecte a les retribucions per assistència disminuiría de un màxim de 213.84,000 € anuals a un màxim de 97.740,00 € anuals.

Pressupost proposat per alcaldia

ASISTENCIA A ÒRGAN COLEGIAT òrgans sesions Nombre de membres Nombre de membres percep dietes Import assistència Import anual brut Import anual total
Comisió Informativa 4 18 11 11 270 19.440,00 213.840,00

 

 

 

Pressupost proposat per Compromís per Calp

ASISTENCIA A ÒRGAN COLEGIAT òrgans sesions Nombre de membres Nombre de membres percep dietes Import assistència Import anual membre Import anual total
Comissió informativa 1 18 16 10 270,00 4.860,00 48.600,00
Comissió infotmativa, portaveu de grup 1 18 6 6 455,00 8.190,00 49.140,00

El punt s’ha aprovat sense considerar les nostres objeccions amb el vot favorable de la junta de govern i Gent de Calp

Punt 6

Respecte a la representació en la mancomunitat Calp, Murla i Vall de la Laguar proposem que els dos vocals que corresponen a l’oposició siguen repartits de la segúent forma:  Un dels llocs serà ocupat per un dels regidors de Sí se puede Calp durant dos anys i un regidor de Compromís per Calp durant els seguents dos anys. L’altre vocal serà ocupat per el Partit Socialista i Gent de Calp amb la mateixa proporció. La proposta s’ha acceptat. D’altra banda Gent de Calp ha proposat que els organs colegiats amb més de dos representants de l’ajuntament foren formats amb un membre de l’oposició. No s’ha considerat fer-ho amb l’organ de Aigües de Calp, però sí en l’organ colegiat del penyal d’Ifac, pel que Pedro Jaime formarà part d’aquest organ i s’ha compromes a que altres membres de l’oposició participen dimitint quan siga convenient i deixant pas així a algún membre de un altre grup.

Punt 7, no tenien res a dir, la proposta s’ha aprovat per unanimitat.

Punt 8, no hem fet objeccions respecte a les retribucions dels membres de govern, ja que no considerem que siguen desmesurades.

Punt 9.Considerem que el personal eventual deuria acreditar un perfil professional o tècnic concret, a fi de evitar amiguismes o clientelismes.

CREACION GRUPOS POLITICOS Y PORTAVOCES 2015

DECRETO COLOCACIÓN CONCEJALES EN SALON PLENOS

DECRETO DE DELEGACIÓN ALCALDE EN LA JGL

DECRETO DELEGACIONES 2015

DOC260615-26062015142454 (1) (convocatòria de la sessió en la que s’estableix l’ordre del dia)

PERIODICIDAD JGL 2015

PERIODICIDAD DEL PLENO Y CI 2015

NOMBRAMIENTO TENIENTES DE ALCALDE 2015

MIEMBROS QUE COMPONEN LA JGL 2015

PROPUESTA CREACION COMISIONES INFORMATIVAS 2015

PROPUESTA DE DELEGACION EN EL PLENO EN LA JGL

PROPUESTA ORGANOS COLEGIADOS

PROPUESTA PERSONAL EVENTUAL 2015

RETRIBUCIONES MIEMBROS CORPORACIÓN

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *