Crònica del plenari de 14/07/2015

Crònica del plenari de 14 de juliol 2015

20150715132345636

APROBACION MODIFICACION PLANTILLA 2015 (1)

CONVENIO AGUA BENISSA CALP

MODIFICACION PUNTUAL EFICIACION ABIERTA PAREADA Nº D-4

PROPUESTA CLUB SOCIAL LA MANZANERA

ORECO 4-2015 (2)

Conforme a l’ordre del día, a continuació exposem la crònica del plenari celebrat el 14 de juliol de 2015.

Punt 1. Aprovació de l’acta anterior.

  • Aprovada per unanimitat degut a l’ausència de errades en aquesta.

Punt 2. Aprovar els projectes d’Execució de Rehabilitació del Club Social de la Manzanera i Pasarel.la i Regeneració Costera de la Cala de la Manzanera i sol.licitar la concessió de les obres de pasarel.la i regeneració costera en la Cala de la Manzanera.

  • Al respecte vam decidir en assemblea recolçar el projecte promogut desde el govern (ja en l’anterior legislatura) a fi de agilitzar les obres. Probablement no siga el projecte que més ens haguera agradat, però entenem que l’atractiu de la zona és un valor cultural que no s’està explotant i tot el temps que porta abandonat recomanen una actuació urgent. La proposta es va aprovar amb els vots a favor de la Junta de Govern i Compromís.

Punt 3. Aprovar definitivament la Modificació Puntual del Pla General Nº D-4 “Regulación de la Edificación Abierta-Pareada.

  • La finalitat de la proposta es donar solució legal a un problema concret, en cncret permetre que qualsevol propietari amb una parcela de al menys 1600 m, (el mínim per poder construir són 800m) puga juntar dos vivendes, de forma en que no s’obligue a respectar el retranqueig de 5 m. Votarem a favor ja que d’aquesta manera es redueix l’impacte urbanístic, és optimitzar l’ús de l’espai per part dels propietari i no creguem que hi haja cap contrapartida. El punt va ser aprovat.

Punt 4. Declarar en virtut de la sentencia Nº 234/2015 amb data 11 de març de 2015, del Tribunal Superior de Justicia la anulació de l’acord Plenari 15 de generde 2009, que va aprovar el Programa d’Actuació Aïllada  Zona de Serveis Gargasindi de Baix.

  • Al respecte, el no cumpliment de una sentència per part de l’ajuntament podría aplegar a considerar-se prevaricació. Votarem a favor tots els membres de la corporació.

Punt 5. Respecte a la ratificació del Conveni de abastiment d’aigua a Benissa, en cas de necessitat, considerarem que per criteris de solidaritat veïnals debíem votar a favor.

Punt 6. Respecte a la modificació de plantilla, en assemblea discutirem que el treball te com a finalitat garantir una vida digna i amb els sous que s’estableixen per les mitges jornades que s’oferten no ho aconsegueixen, d’altra banda també és cert que en els temps que corren podem considerar que el treball és un be escàs i un repart equitatiu d’aquest respon també a llogiques de justicia social, es per això que finalment decidirem votar a favor.

Punt 7. Respecte al reconeixement de crèdits extrajudicials ORECO ens oposarem radicalment, per distintes raons:

  • Considerem que l’aglomeració de 190 factures en un mateix expedient és inoperant ja que s’haguera tingut que aprovar factura per factura, entre altres coses, en una de les factures, que a més estava senyalada per la intervenció de l’ajuntament com a “constitució de subvenció sense acord previ” el nostre portaveu Ximo Perles tenia causa d’abstenció, ja que estableix línia de parentesco amb el proveïdor.
  • D’altra banda, el reconeixement que se’ns presenta no respon al que és estrictament un reconeixement de credits extrajudicial segons la llei d’hisendes locals. I s’estableixen mecanismes en la llei de contratació del sector públic per fer front a este tipus de despeses inesperades (procediment de contractació d’urgència i emergència)
  • A més, cal dir que totes i cadascuna de les factures que s’aprovaren en el reconeixement extrajudicial de crèdits contenen reparos per part de intervenció, molts de ells constitueixen pressumibles fragmentació de l’objecte del contrat, i hem de tindre en conter que, si aplegara a produirse una fragmentació de l’objecte del contrat amb la finalitat de que aquest passe a formar part dels denominats contrats menors, que estableixen requisits molt més senzills de cara a l’oferta pública i fiscalització, estariem front a un cas de prevaricació. No volem dir que l’equip de govern estiga prevaricant, però no podem assumir una responsabilitat que part de la intervenció no s’ha assumit.

Punt 8. Proposarem desde Compromís una jornada laboral flexible per a les brigades a fi de minimitzar l’exposició directa al sol i augmentar la productivitat, finalment a falta del recolzament de l’equip de govern decidirem deixar el punt damunt la taula i negociar una proposta de resolució que contara amb el seu recolzament ja que d’altra manera hagueren votat en contra i no haguerem conseguit cap mena de millora.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *