Des de Compromís Calp volem fer la nostra proposta política per tal de lluitar contra les quatre grans emergències del nostre municipi: la democràtica, l’econòmica, l’ambiental i la social.

Cal fer-ho des d’una nova manera de governar, més participativa, més responsable, més eficient i més respectuosa amb l’entorn en el que vivim.

El nostre programa electoral és vostre 🧡🌸.

———

Desde Compromís Calp queremos hacer nuestra propuesta política para luchar contra las cuatro grandes emergencias de nuestro municipio: la democrática, la económica, el ambiental y la social.

Hay que hacerlo desde una nueva manera de gobernar, más participativa, más responsable, más eficiente y más respetuosa con el entorno en el que vivimos. 

Nuestro programa electoral es vuestro  🧡🌸.