Des de Compromís per Calp volem fer la nostra proposta política per tal de lluitar contra les quatre grans emergències del nostre municipi: la democràtica, l’econòmica, l’ambiental i la social.

Cal fer-ho des d’una nova manera de governar, més participativa, més responsable, més eficient i més respectuosa amb l’entorn en el que vivim.

Volem ser el canvi al nostre poble, ajuda’ns. Vota #ambValentia

Vota Compromís per Calp.

PROGRAMA ELECTORAL RESUMIT VALENCIÀ 

PROGRAMA ELECTORAL COMPLET VALENCIÀ

Desde Compromís per Calp queremos hacer nuestra propuesta política para luchar contra las cuatro grandes emergencias de nuestro municipio: la democrática, la económica, el ambiental y la social.

Hay que hacerlo una nueva manera de gobernar, más participativa, más responsable y más respetuosa con el entorno en el que vivimos.

Queremos ser el cambio a nuestro pueblo, ayúdanos. Vota #conValentía

Vota Compromís per Calp.

PROGRAMA ELECTORAL RESUMIDO CASTELLANO

PROGRAMA ELECTORAL COMPLETO CASTELLANO